Phòng thí nghiệm hóa lý -Trường quốc tế Kinderworld

Phòng thí nghiệm hóa lý -Trường quốc tế Kinderworld

Kinderworld là khách hàng lâu năm của nội thất Đức Khang, hạng mục thi công toàn bộ là hệ thống nội thất dùng cho trường học, bao gồm bàn ghế học sinh, vách ngăn, nội thất hội trường, nội thất phòng thí nghiệm, thực hành.

Một số hình ảnh của dự án:

Phòng thí nghiệm hóa lý -Trường quốc tế Kinderworld

Phòng thí nghiệm hóa lý -Trường quốc tế Kinderworld

Phòng thí nghiệm hóa lý -Trường quốc tế Kinderworld

 

Bài viết cùng chủ đề:

Chúng tôi là Đức Khang - Nhà sản xuất, gia công nội thất bề mặt Veneer cao cấp.