Cửa gỗ Đức Khang DKC-05

 

Giá cửa gỗ Veneer:

– Cánh cửa: 1.246.000đ/m2

– Khuôn cửa: 287.000đ/md

– Phào cửa: 70.000đ/md

– Khóa cửa tròn: 370.000đ/chiếc

– Khóa cửa tay gạt: 600.000đ/chiếc

– Bản lề lá: 70.000đ/chiếc